Fyra sekel i Châteauneuf-du-Pape!

Château de Nalys är en av de äldsta egendomarna i appellationen, daterad till slutet av 1500-talet. Slottet  uppkallades efter sin första ockupant, Jacques Nalis, ansvarig för jordbruket i ärkestiftet Avignon. Från och med 1633 skötte han gården och omgivningarna och familjen odlade vin här fram till den franska revolutionen. Därefter såldes domänen till en lokal familj från Châteauneuf-du-Pape som ägde den i sju generationer. En av de sista i familjen, och säkerligen den mest berömda bland dem, var doktor Philippe Dufays. Genom sina läkarstudier kom han till regionen under andra världskriget och gifte sig med arvingen från Nalys. Han var en passionerad man och ägnade alla sina resurser och energi till fastigheten. Under nästan tjugo år utvecklade doktor Dufays i stor utsträckning Nalys, fördubblade storleken på gården och etablerade försäljningen på ett antal utländska marknader. Efter att hans son olyckligt gick bort 1975 beslutade doktor Dufays lämna Nalys och sålde den till försäkringsbolaget Groupama.

Under 2017 förvärvar familjen Guigal Château de Nalys, övertygad om dess exceptionella kvalitet och dess prestigefyllda förflutna.

Läs mer om Château de Nalys på nalys.com/en/ och följ dem gärna!