Hållbarhet hos Mulderbosch!

-hållbarhetsarbete & socialt ansvar

Mulderbosch Vineyards är engagerade och delaktiga i Integrated Production of Wine (IPW), ett frivilligt miljö- och hållbarhetssystem. Med noga framtagna metoder och policys säkerställs bevarandet av inhemsk mark och nyttjandet av ansvarsfulla jordbruks- och vinframställningsmetoder.

Mulderbosch strävar efter att bevara sina vingårdar med omgivande marker och förvalta vingårdarna på ett hållbart sätt. Med långsiktiga relationer med kontrakterade odlare kan de även hämta druvor från vingårdar som sköts på samma ansvarsfulla sätt.

De deltar aktivt i Arbor Week varje år och har under 2018 åtagit sig att plantera 1000 nya träd på Mulderbosch egendom. Med tiden kommer besökare kunna vandra i en liten skog i anslutning till provningsanläggningen.

Mulderbosch har rätt att använda WIETA-sigillet. Det förbinder dem till etisk handel i vinindustrins värdekedja genom utbildning och teknisk bedömning för att säkerställa en bra uppförandekod.

Mulderbosch miljömål är att erbjuda konsumenten ett naturligt tillverkat och socialt ansvarsfullt utbud av viner.