Taittinger_sustainable

Hållbarhet hos Taittinger!

Taittinger är en pionjär inom hållbar odling i Champagne. De arbetar traditionsenligt med tekniker som bevarar den biologiska mångfalden i vingårdarna. En av deras metoder för att minska behovet av bekämpningsmedel är att plantera gräs mellan raderna i vingården. Gräset hindrar vatten från att avdunsta och resultatet är att man inte behöver tillämpa herbicider. Tekniken används idag av mindre odlare i champagne men är unik för en producent som äger så mycket som 288 hektar.

I de vingårdar som det är möjligt låter man hästar plöja mellan februari och juli, just för att minska på utsläppen. Arbetssättet ökar växternas förmåga att fånga upp vatten i rötterna och rota sig djupare ner i jorden.

År 2017 fick Taittinger två utmärkelser för sitt miljöarbetet "Viticulture Durable en Champagne" och Haute Valeur Environnementale. Dessa utmärkelser visar bland annat att Taittinger hanterar vatten, gödningsmedel och avfall på ett ansvarsfullt sätt, bidrar till ett minskat koldioxidavtryck samt bevarar den biologiska mångfalden i sina vingårdar.