Vår integritetspolicy

Cookies

På Wine Affairs hemsida använder vi cookies för att mäta besöksstatistik och förbättra webbplatsens funktionalitet. Information om användning på hemsidan lagras även via Google Analytics. Här kan du läsa mer om vår cookiepolicy

Medlemskapet i Vinaffären- Wine Affairs vinklubb

Medlemskapet i Wine Affairs vinklubb är utan kostnad och du lämnar ditt namn, e-postadress, ort och ev mobilnummer. För att ta del av våra nyhetsbrev och information måste du ha fyllt 20 år. Som medlem kommer du få nyhetsbrev med erbjudanden och information som lämnas via e-post eller andra kommunikationskanaler, såsom tex sms, Facebook och Google. För att ta del av den information vi skickar ut är det upp till dig att se till att Wine Affair har korrekta person- och kontaktuppgifter. Vill du kontrollera att dina uppgifter stämmer eller uppdatera kan du kontakta oss på vinklubb@wineaffair.se

Behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR): https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/ Wine Affair kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till annat företag för marknadsföringsändamål. Om leverantörer eller samarbetspartners kommer att behandla dina personuppgifter för Wine Affairs räkning, kommer Wine Affair ingå ett avtal med dessa leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa en hög skyddsnivå och korrekt behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du kan när som helst välja att avsluta prenumerationen. Wine Affair lagrar dina personuppgifter så länge som du är prenumerant. Vid uppsägning av prenumerationen kommer dina personuppgifter att raderas snarast, dock senast inom 3 arbetsdagar efter uppsägningen. Du kan när som helst kontakta Wine Affair via mail info@wineaffair.se för att kontrollera, uppdatera uppgifter eller för att avsluta ditt medlemskap. 

Uppsägning av din prenumeration

Prenumerationen gäller tillsvidare. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via mail eller telefon. Wine Affair kan säga upp medlemskapet om det kan bevisas att det har missbrukats. Wine Affair är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om Wine Affair själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Wine Affair är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Wine Affair varit normalt aktsam.

Våra kontaktuppgifter och personuppgiftsansvarig

Wine Affair är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enighet med vad som nämnts ovan.

Wine Affair Scandinavia AB
Birger Jarlsgatan 58
114 29 Stockholm

Org.nr: 559185-4244
Telefonnr: 08-6677000
info@wineaffair.se

Personuppgiftsansvarig:
Sofie Hedman
sofie.hedman@wineaffair.se