Wine Affair & hållbarhet

Genom våra producenter erbjuder vi drycker från världens alla hörn – men inte till vilket pris som helst. Vi vill ta hänsyn till både nuvarande och framtida generationers behov, därför ska vår verksamhet bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.
Wine Affair

Om Dryckesbranschens Klimatinitiativ

Wine Affair är med i Dryckesbranschens Klimatinitiativ för att samverka för att minska vår klimatpåverkan.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar med Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma mål. Tillsammans vill parterna minska sin klimatpåverkan och arbetar för visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan där varje droppe räknas”.

Det unika med Dryckesbranschens Klimatinitiativ är att aktörer som vanligtvis är konkurrenter här arbetar tillsammans.

Läs hela klimatrapporten här