Wine Affair & hållbarhet

Genom våra producenter erbjuder vi drycker från världens alla hörn – men inte till vilket pris som helst. Vi vill ta hänsyn till både nuvarande och framtida generationers behov, därför ska vår verksamhet bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.
Läs hela vår miljöpolicy här.

Ekologiskt vin

För att ett vin ska få kallas ekologiskt ska tillverkningen och odlingen av vindruvorna uppfylla vissa strikta krav. Vinerna kontrolleras och certifieras av en oberoende organisation som säkerställer att vinet uppfyller EU:s regler för ekologisk odling och ekologiskt vin. Många av kraven handlar om hårda regler för hur man får använda kemiska bekämpningsmedel och inte konstgödsla med kväve. Innan en vingård kan certifieras som ekologisk krävs en tre år lång konverteringsperiod då man ställer om produktionen.

Pebbles Project

Pebbles Project är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2004. De arbetar för att förbättra situationen för barn och unga vuxna vars föräldrar arbetar i den sydafrikanska vinnäringen. Pebbles Project erbjuder bland annat utbildning, skolskjuts, måltider och sjukvård.

Wine Affair stöder Pebbles Projects och har bidragit med en bil som transporterar barn och ungdomar till: 

  • Vårdcentraler
  • Skola och sportaktiviteter
  • Jobbintervjuer och praktikplatser
  • Anställda till fritids och till mer avlägsna områden utanför städerna för sjukvård och utbildning


Läs mer om Pebbles project på pebblesproject.org och följ dem gärna!
Facebook
Instagram

Tackfilm från Pebbles Project

Om Dryckesbranschens Klimatinitiativ

Wine Affair är med i Dryckesbranschens Klimatinitiativ för att samverka för att minska vår klimatpåverkan.

Dryckesbranschens Klimatinitiativ samarbetar med Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget för att mäta sina koldioxidavtryck och sätta upp individuella och gemensamma mål. Tillsammans vill parterna minska sin klimatpåverkan och arbetar för visionen ”En dryckesbransch utan klimatpåverkan där varje droppe räknas”.

Det unika med Dryckesbranschens Klimatinitiativ är att aktörer som vanligtvis är konkurrenter här arbetar tillsammans.

Läs hela klimatrapporten här